Gizlilik Politikası

CS İnşaat Tasarım ve Uygulama bu sitenin ve sitedeki tüm materyallerin sahibidir.

csmimaritasarim.com Sitesinin tüm içeriğinde  yer alan tüm bilgiler, grafik,

logo, resimler, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, yazılımlar, dış görünüm, dizayn, sistem ve

teknik unsurlar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek

amacıyla sunulmuştur; bu nedenle endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı

telif ve her türlü haklar dahil olmak üzere CS İnşaat Tasarım ve Uygulama’a ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe

girecek, tüm T.C. mevzuatı ile uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ile uluslar arası

sözleşmeler ile koruma altındadır.

CS İnşaat Tasarım ve Uygulama internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu

yansıtması

için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi

ile ilgili olarak; CS İnşaat Tasarım ve Uygulama önceden haber vermeksizin, istediği zaman

sitedeki

bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili

olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak

hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden

dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde

farklı olabilir.

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Yukarıda sayılan

unsurların CS İnşaat Tasarım ve Uygulama’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı

olarak

aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik

yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar

yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması

veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Bu site

veya herhangi bir parçasının kopyalanması, satılması veya ticari bir amaç için istismar edilmesi

yasaktır.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki

takibata neden olacaktır.

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revizede

gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten

ötürü CS İnşaat Tasarım ve Uygulama hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez.
Güncellemeye ilişkin tarih

bulunması,

belirtilen hususlar aksine csmimaritasarim.com  hiçbir şekilde yükümlülük

altına sokmaz.

Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas

alınacak olup, böyle bir durumda csmimaritasarim.com her türlü hukuki haklarını

kullanacağını taahhüt eder.

CS

Teklif Formu

Kişisel bilgileriniz teklif verilmesi amacıyla sizinle iletişime geçmek için tarafımızca işlenecektir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Telefon

+90 212 465 82 99

E-Mail

info@csmimaritasarim.com

Adres

Yeşilköy Mh. Atatürk Cd. No:12/391 Bakırköy/İstanbul EGS Business Park Blokları